Rekrutimi i pavarur dhe puna si freelancer

Përshkrimi i trajnimit

Cfare eshte HeadHunter?
Headhunter është një specialist i trajnuar rekrutimi, i cili ne menyre te pavarur dhe shume profesionale gjurmon, rekruton dhe “shet” tek kompanite kandidate te profileve te ndryshme profesionale te kerkuara nga vete ato.
Ndryshe nga nje rekrutues i brendshem, nje specialist HeadHunter, punon ne menyre autonome, krijon vete portofolin e klienteve te tij dhe ofron sherbimin e rekrutimit ne menyre te jashtme dhe te pavarur per kompani te ndryshme duke qene totalisht autonom.
Vitet e fundit po konsiderohet gjithnje e me teper si profesioni i se ardhmes!
Kursi synon te formoje dhe trajnoje ne menyre profesionale te gjitha aftesite e lidhura me procesin e rekrutimit, headhunging, negocimit, krijimit te portofolit te klienteve, marketingut, duke ndihmuar cdo pjesmarres te forcoje prirjet aktuale ose te zhvilloje aftesi te reja ne fushen e headhuntig duke ofruar mundesine e nje pune te mirepaguar si freelancer.

KUSH MUND TE MARRE PJESE
Specialiste rekrutimi; rekrutues te pavarur; studente; kushdo qe deshiron te fitoje njohuri te reja profesionale; te punesuarit qe deshirojne te kene nje pune alternative part time dhe/ose freelance.

STRUKTURA DHE KOHEZGJATJA
Trajnimi eshte projektuar te kete nje shtrirje dy javore te organizuara ne nje jave teori dhe nje jave praktike me procedura reale pune.
Programi perfshin 10 ore teori dhe 10 ore praktike me procedura reale.

LEKTORET
Lektore e pare: Brisilda Celaj
Lektore e dyte: Inirilda Dragoti

Programi

 • Studimi i tregut
 • Krijimi i Target-it
 • Identifikimi i klienteve potenciale dhe krijimi i portofolit te klienteve
 • Analiza e pozicioneve te punes
 • Job Description
 • Publikimi i njoftimeve
 • Kanalet e rekrutimit
 • Marketingu
 • Screening dhe filtrimi i kandidateve
 • Intervistat
 • Short Listat
 • Finalizimi i punesimit

Pjesmarrja

Mënyra e Organizimit

Trajnimi eshte projektuar te kete nje shtrirje dy javore te organizuara ne nje jave teori dhe nje jave praktike me procedura reale pune.
Programi perfshin 10 ore teori dhe 10 ore praktike me procedura reale.
Sesionet teorike mund te ndiqen ne presence dhe/ose online nepermjet platformes Zoom.
Sesionet praktike ndiqen vetem ne prezence.

Mënyra e Regjistrimit

 • Pranë zyrave tona ose duke kontaktuar në numrin tonë të telefonit apo në adresen e email-it: info@bclever.agency
 • Regjistrohu Online nëpërmjet plotësimit të formularit të regjistrimit me të dhënat e kërkuara.

Jeni duke kërkuar për një punë në Shqipëri apo jashtë saj?

Mos kërkoni më tej! Agjencia BClever është e specializuar në përputhjen e kandidatëve me punët e tyre ideale, pavarësisht nëse është në tregun e gjallë të punës në Tiranë apo punësime ndërkombëtare.

Kërkoni individë të talentuar për biznesin suaj?

Mos kërkoni më tej! Agjencia BClever është këtu për t’ju ndihmuar në gjetjen e stafit të përsosur që përputhet me vizionin dhe objektivat e kompanisë suaj.

Me ekipin tonë të përkushtuar të rekrutuesve dhe rrjetin e gjerë të industrisë, ne jemi të specializuar në identifikimin e kandidatëve me cilësi të lartë që zotërojnë aftësitë, përvojën dhe kualifikimet që ju kërkoni.