Lidershipi në kontekstin organizativ

Përshkrimi i trajnimit

Lidershipi i referohet aftesise per te influencuar anetaret e nje kompanie/organizate me qellimin e arritjes se nje objektivi te caktuar duke ofruar menyren dhe metoden e arritjes se ketyre qellimeve. Të jesh drejtues i një orgnizate, një biznesi, apo një kompanie të tërë nënkupton të dish se si të zotërosh aftësitë teknike dhe trasversale, të dizenjosh stilin e udhëheqjes “të përshtatur” me prirjet e dikujt dhe kontekstin e mundshem organizativ.


Trajnimi i Leadership-it i drejtohet profesionistëve që mbajnë pozicione me ndikim, të interesuar në rafinimin e aftësive të tyre drejtuese dhe konsolidimin e stilit te tyre të udhëheqjes.
Kursi synon të forcojë një teresine e hard dhe soft skills, të tilla si për shembull: planifikimi strategjik, shpejtësia e vendimmarrjes, aftësitë relacionale dhe komunikuese, si dhe administrimi fitimprurës i burimeve jo-materiale në dispozicion, siç është koordinimi. e një ekipi të punës dhe menaxhimit të kohës.

KUSH MUND TE MARRE PJESE

Menaxhere te bizneseve dhe/ose kompanive te ndryshme, Asistentet e tyre, Drejtues dhe menaxhere te niveleve te ndryshme te kompanive, Studente dhe kushdo qe deshiron te forcoje aftesite drejtuese dhe synon te punoje ne strukturat menaxhuese te kompanise.

STRUKTURA DHE KOHEZGJATJA

Trajnimi eshte projektuar ne dy sesione teorike te organizuara ne dy dite. Perkatesisht 10 ore program te organizuara ne sesion teorik, sesion praktik dhe sesion pyetjesh te hapura.

LEKTORET

Lektore e pare: Brisilda Celaj
Lektore e dyte: Inirilda Dragoti

Programi

Leadershipi

 • Planifikimi i strategjise
 • Fuqizimi i Leadershipit
 • Problem Solving dhe Decision Making
 • Komunikimi efikas dhe Public Speaking
 • Asertiviteti

Menaxhimi i kapitalit human dhe Menaxhimi i Projekteve

 • Team building
 • Team working
 • Menaxhimi i diversitetit
 • Menaxhimi i konflikteve
 • Menaxhimi i mbledhjeve
 • Menaxhimi i kohes
 • Inteligjenca emocionale dhe menaxhimi i stresit
 • Menaxhimi i teknologjise
 • Trajnimi i stafit
 • Monitorimi

Pjesmarrja

Mënyra e Organizimit

Trajnimi eshte i konceptuar ne dy sesione te cilat zhvillohen ne dy dite, perkatesisht 5 ore secili sesion.
Trajnimi mund te ndiqet online nepermjet platformes Zoom ose me pjesmarrje fizike.

Mënyra e Regjistrimit

 • Pranë zyrave tona ose duke kontaktuar në numrin tonë të telefonit apo në adresen e email-it: info@bclever.agency
 • Regjistrohu Online nëpërmjet plotësimit të formularit të regjistrimit me të dhënat e kërkuara.

Jeni duke kërkuar për një punë në Shqipëri apo jashtë saj?

Mos kërkoni më tej! Agjencia BClever është e specializuar në përputhjen e kandidatëve me punët e tyre ideale, pavarësisht nëse është në tregun e gjallë të punës në Tiranë apo punësime ndërkombëtare.

Kërkoni individë të talentuar për biznesin suaj?

Mos kërkoni më tej! Agjencia BClever është këtu për t’ju ndihmuar në gjetjen e stafit të përsosur që përputhet me vizionin dhe objektivat e kompanisë suaj.

Me ekipin tonë të përkushtuar të rekrutuesve dhe rrjetin e gjerë të industrisë, ne jemi të specializuar në identifikimin e kandidatëve me cilësi të lartë që zotërojnë aftësitë, përvojën dhe kualifikimet që ju kërkoni.